TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTETietosuojaselosteella informoimme nykyisiä sekä tulevia asiakkaitamme heihin liittyvien henkilötietojensa käsittelystä. Tämän tietosuojaselosteen myötä asiakas hyväksyy ehdot tietojen säilytyksen ja käytön osalta.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjänä toimii:

Eero Raina (Y-tunnus: 1411589-6)
Varesvuontie 4, 61450 Kylänpää

Tietoa henkilötietojen käsittelystä voit tarvittaessa pyytää sähköpostitse: eero.raina@klapukauppa.fi

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Nimi
 • Yhteystiedot(osoite ja puhelinnumero, sähköposti mikäli asiakas haluaa kuitin sähköpostitse)
 • Ostoshistoria
 • Toimitustiedot ja toimitusosoite

Tiedot antaa aina asiakas itse, eikä niitä kerätä kolmansien osapuolien kautta.

TIETOJEN KÄYTTÖ

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Kirjanpidon ylläpitoon

Tietoja käsitellään lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

TIETOJEN SÄILYTYSPAIKKA

Rekisterin tiedot säilytetään salasanalla suojatussa tietokannassa johon ainoastaan Klapukaupan yrittäjällä pääsy.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT

Tietoja käsittelee ainoastaan Klapukaupan yrittäjä, joka on sitoutunut tietojen turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

TIETOJEN SÄILYTYKSEN KESTO

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi toimintamme kannalta tarpeellisen ajan, lähtökohtana säilytykselle on laissa asetetut velvollisuudet, kuten kirjanpito.

Asiakkaan erillisestä pyynnöstä henkilötiedot voidaan poistaa tai muuttaa anonyymeiksi rekisterissä.

Lainsäädäntö saattaa asettaa velvoitteita tiedon tallentamista varten mm.:

 • Kirjanpitolaki määrittelee säilytysajan tietyille asiakastiedoille

OIKEUDET HENKILÖTIETOIHIN LIITTYEN

 • Oikeus nähdä kaikki sinua koskevat henkilötiedot
 • Pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista
 • Tietyin ehdoin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli haluat tehdä pyynnön henkilötietoihisi liittyen voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse. Teidän on pystyttävä varmentamaa henkilöllisyytenne, ennen kuin voimme turvallisesti luovuttaa teille tietojanne. Mikäli pyydät tietojen poistoa emmekä joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi ilmoitamme siitä sinulle. Tällaisia tilanteita saattaa tulle tietojen kanssa joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi. kirjanpitoviennit).

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

TALLENNETTUJEN TIETOJEN TARKASTUS

Voit pyytää tietoja sähköpostilla: eero.raina@klapukauppa.fi

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

KOLMANNET OSAPUOLET JOILLE SAATAMME VÄLITTÄÄTIETOJA:

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Viranomaistahot mm.verottaja

Klapukauppa huolehtii, että tietoja siirretään ja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.